ชี้แจง วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้บริการแก่องค์กร ที่ลงทะเบียนจองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เท่านั้น

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในห้วงเดือนมิถุนายน ฉีดให้ประชาชนไปแล้วกว่า 120,000 คน ขณะที่โรงพยาบาลลานนา ชี้แจงการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเป็นเพียงหน่วยให้บริการแก่องค์กร ที่ลงทะเบียนจองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เท่านั้น

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ในห้วงเดือนมิถุนายน ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วจำนวน 125,802 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5% โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 834,346 คน หรือร้อยละ 69 ทั้งนี้ การจัดสรรวัคซีนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของสถานการณ์ในประเทศและการจัดส่งวัคซีนจากบริษัทต้นทาง สำหรับผู้ที่ได้จองวัคซีนในระบบแล้ว ทางจังหวัดเชียงใหม่จะประสานไปยังประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนทันที เมื่อวัคซีนมาถึง ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่

ด้านนางจิราลักษณ์  จันทร์กระจาย พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลลานนา เป็นหน่วยฉีดให้บริการแก่องค์กร บริษัท และหน่วยงาน ที่จองวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ vaccine.cra.ac.th และเลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นสถานพยาบาล สำหรับฉีดวัคซีนเท่านั้น ซึ่งได้เริ่มให้บริการวันนี้ (28 มิ.. 64) เป็นวันแรก ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลไม่มีการจำหน่ายวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มได้ที่เพจเฟสบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ในระยะที่ 1 เป็นการจัดสรรให้แก่องค์กร บริษัท และหน่วยงาน เท่านั้น โดยองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเพื่อฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรในองค์กรของตนเอง ส่วนประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถทำการจองได้ และหากพบว่ามีการเปิดให้ประชาชนจองและชำระเงินรับวัคซีนซิโนฟาร์มในขณะนี้ ขอให้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันที เนื่องจากผิดเงื่อนไขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,