จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 พร้อมเปิดช่องทางออนไลน์จองคิวเข้ารับบริการ

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบางจังหวัดได้คลี่คลายลงแล้ว สำนักทะเบียนกลาง จึงได้พิจารณาเปิดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยการดำเนินการในแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยให้บริการในวันจันทร์วันเสาร์ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดช่องทางการช่องคิวผ่านระบบออนไลน์ที่ www.bora.dopa.go.th จากนั้นค้นหาเมนูขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกวันที่จะนัดหมายเข้ารับบริการ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วระบบจะแสดงข้อมูลสถานะการจองของผู้เข้ารับการจองผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้การเปิดให้จองคิวเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์ รับวันละ 100 รายเท่านั้น โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า 50 ราย และช่วงบ่ายอีก 50 ราย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: ,