คณะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายคัตสึโนริ โคอิเกะ หัวหน้าสำนักงานภาคสนาม สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อแนะนำหน่วยงาน UNHCR สำนักงานภาคสนามจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงเพื่อขอรับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวชายแดน  ฯลฯ  โดยมีผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ