ไทยร่วมใจ! ตรวจความพร้อม “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.ศรีปทุม” ครั้งที่1

ม.ศรีปทุม ตรวจความพร้อมสถานที่ จัดตั้ง“ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม” ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในเครือม.ศรีปทุม (ตรงข้ามกรมทหารราบที่11 รอ.) เพื่อกระจายจุดฉีดวัคซีนโควิดบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กทม. นักศึกษา และบุคลากร ในการเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดเผยว่า เมื่อ (24 พ.ค.64) ได้นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าตรวจความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และflowแต่ละจุด ของกระบวนการ “ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม” ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในเครือมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ตรงข้ามกรมทหารราบที่11 รอ.) ซึ่งทีมงานอาคารสถานที่ SPU ได้ทุ่มเทและจัดการได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงบ่ายได้มีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนกำลังคนอาสาสมัคร และงานในส่วนต่างๆทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่อคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดความดัน วัดอุณหภูมิ อาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆที่ต้องเตรียม เพื่อเป็นสนามกระจายจุด “ฉีดวัคซีนโควิด” แก่ ประชาชนในพื้นที่กทม. นักศึกษา และบุคลากร ในการเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
สำหรับศูนย์วัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (ตรงข้ามกรมทหารราบที่11 รอ.) เป็นหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และโรงพยาบาลตากสิน เพื่อเป็นสนามฉีดวัคซีนให้ชาวกรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน มีอาสาสมัครปฎิบัติงานให้บริการ วันละ 50 คน ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆ งานใหญ่บริการมวลชนในภาวะวิกฤตนี้ จะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด สนามเราดี มีจุดรอต่างๆ อากาศถ่ายเท คาดว่าจะทดสอบการทำงานจริงได้ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: