แสดงความยินดี

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และให้การสนับสนุนกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ด้วยดีเสมอมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี, สังคม
คำค้น: , , ,