แม็คโคร ผนึกกระทรวงเกษตรฯ หนุนเกษตรกรผู้พิการและครอบครัวสู้โควิด รับซื้อฟักทองระบายผลผลิตล้น เพิ่มรายได้ 1 หมื่นบาทต่อครัวเรือน ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้พิการและครอบครัวภาคเหนือ หลังโดนพิษโควิด-19 ผลผลิตล้น รับซื้อ “ฟักทอง” 9 ตันต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง ส่งขายในแม็คโครทั่วประเทศ สร้างรายได้ 1 หมื่นบาทต่อครัวเรือน ส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

นางสาวนฤมล ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้ออาหารสด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างผลกระทบกับเกษตรกรในหลายพื้นที่ล่าสุด แม็คโครได้รับการประสานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากพบปัญหาของกลุ่มชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระครอบครัวคนพิการ และพี่น้องชนชาติพันธุ์ภาคเหนือ ที่ไม่สามารถระบายผลผลิตฟักทอง ที่ออกมาในฤดูกาลเป็นจำนวนมาก จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ และรับซื้อฟักทองจากเกษตรกรกลุ่มนี้ในจำนวน 9 ตันต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง พร้อมเตรียมพัฒนาองค์ความรู้ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต หวังสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนอย่างยั่งยืน

“เกษตรกรกลุ่มนี้มีผลผลิตฟักทองล้นตลาดเป็นจำนวนมาก จากสมาชิกกลุ่มที่มีพื้นที่เพาะปลูกใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน รวมกว่า 200 ไร่ การเข้าช่วยรับซื้อเพื่อระบายผลผลิตไปขายในแม็คโครทั่วประเทศครั้งนี้ จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 1 หมื่นบาทต่อครัวเรือน และจะทำให้พวกเขาผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปได้”

สำหรับกลุ่มชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระครอบครัวคนพิการและพี่น้องชนชาติพันธุ์ภาคเหนือ มีสมาชิกจำนวน 574 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มคนพิการจำนวน 20 % อีก 80% เป็นครอบครัวที่ดูแลคนพิการ

นางสาวนฤมล กล่าวอีกว่า “โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก แม็คโครดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายผลผลิต และยังวางแผนพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,