พาไป! ทำความรู้จัก 3 รายวิชาสุดปังในยุคดิจิทัล

วันนี้จะขอพาไปทำความรู้จักกับรายวิชาสุดปังในยุคดิจิทัล ของสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จาก 3 คณาจารย์ในสาขากันครับ.
สร้างโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
ในรายวิชา MGT 370 นวัตกรรมและการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ (INNOVATION AND DEVELOPING BUSINESS IDEA) โดย ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
เรียนรู้การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์โอกาสในการประกอบธุรกิจ และการสร้างอัตลักษณ์สำหรับธุรกิจ การสร้างและบริหารเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม พร้อมกับการนำนวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอน!
รู้โอกาสก่อนรวยก่อน…. รู้อุปสรรคก่อนปรับตัวก่อน….รอดทุกสถานการณ์ !
ในรายวิชา MGT 357 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment Management) โดย ผศ.อรนิษฐ์ แสงทองสุข
เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านต่างๆ และแนวโน้มในอนาคต การค้นหาแนวทางการทำธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้การปรับตัวและการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค
เพราะมนุษย์ คือ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุด เรามาเรียนรู้ว่าจะบริหารทรัพยากรนี้กันอย่างไร
ในรายวิชา MGT 387 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล (MANAGING HUMAN RESOURCE IN DIGITAL ERA) โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธจิรพัฒน์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน มาหาคำตอบพร้อมกันว่า ทำไมทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร พร้อมเรียนรู้วิธีการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ การปรับตัวของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกของการเปลี่ยนแปลง พร้อมอัดแน่นรู้จักกฎหมายแรงงานพร้อมยืนหนึ่งทั้งการบริหารคนและการจัดการองค์กรทุกรูปแบบกันไปเลย!

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: