พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2564 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง) เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร สามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาให้ประชาชนสักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เข้าออกพรรษา ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชน ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทองและชาวเชียงใหม่ ที่มีการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ

สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมงานเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมตั้งจุดคัดกรอง เจลแอลกอฮอล์ และจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,