ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หลังรักษาผู้ป่วย COVID-19 จนหายเป็นปกติครบทุกคน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 หลังจากทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จนหายเป็นปกติกลับบ้านได้ครบทุกคน พร้อมระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์กลับมาปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยหนักอื่นในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อไป

.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ( หอพักหญิง 5 มช.)  COHORT WARD มาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 โดย ได้ปรับใช้พื้นที่หอหญิง 5 ของมหาวิทยาลัย จำนวน 300 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 เพื่อรองรับดูแลรักษานักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระและลดความแออัดของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์กว่า 100 คน ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง และโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ได้ปิดรับผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหนักอื่นต่อไป

สำหรับสถิติผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีสถิติผู้ป่วยสูงสุดที่เข้ารับการรักษาตัวทั้งหมด 395 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 194 คน และ ผู้ป่วยหญิง 201 คน

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย อาทิ ไอ เจ็บคอ สำหรับวิธีการรักษา ทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามจะติดตามสอบถามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกวันผ่านระบบ Telemedicine หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีแผนกตรวจและคัดกรองผู้ป่วยด้วยรถตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ ที่สามารถฉายรังสี เพื่อตรวจสอบปอดของผู้ป่วย จุดคัดกรองสิ่งของที่บุคคลภายนอกฝากให้ผู้ป่วย จุดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วย ศูนย์บริหารจัดการ เจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วย ห้องยาที่จำเป็นเบื้องต้นพร้อมเภสัชกรเพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วย บุคลากรทางแพทย์ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยที่กำลังจะเข้าพัก โดยการติดต่อผ่าน Line Official Account ที่ชื่อว่า “Q&A กับหมอสวนดอกโดยการปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลสนามนี้ มีมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงผู้ปกครองและครอบครัว ขอให้มั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยที่กลับบ้าน คือพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว ไม่จำเป็นต้องแยกตัว หรือกักตัวเพิ่ม แต่ปฏิบัติตัวตามหลักเกณฑ์ การป้องกันการติดเชื้อที่ให้ไว้ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้มั่นใจว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดูแลทุกคน ด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ ตามมาตรฐานสากล

การเปิดโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้  นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ของบุคลากรชาวสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จนประสบความสำเร็จ รักษาผู้ป่วยทั้งหมดจนหายเป็นปกติทุกคน แต่ภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวอยู่ที่ ICU ตึกโรคปอด อาคารนิมมานชุติมา Cohort Intermediate ward โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ICU โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนต่อไปอย่างดีที่สุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,