GeniusX ALPHA วิชาใหม่ เจาะลึกทุกปัญหาของพ่อ แม่ และลูก วิเคราะห์ระบบความคิดได้ภายใน 5 นาที

การรู้จักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ “GeniusX ALPHA” คือ วิชาใหม่ที่มี การพัฒนารากฐานมาจาก “ประสาทวิทยาศาสตร์” (Neuroscience) ร่วมกับ จิตวิทยา (Psychology) ผสมผสานจนเป็นหลักการ “ประสาทจิตวิทยา” (NeuroPsychology) ที่จะทำให้เด็กได้รู้จักตนเอง และพ่อแม่ได้เรียนรู้ระบบ ความคิดของลูกว่ามีระบบความคิด พฤติกรรม และการกระทำอย่างไร ผ่าน แบบทดสอบ “GeniusX ALPHA”

เราคือผู้ให้คำตอบว่า ทำไมเด็กแต่ละคนจึงมีความคิด ความชอบ ความถนัด หรือความสามารถที่แตกต่างกัน ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักตัวเอง ทำ อย่างไรให้เด็กดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้ และทำอย่างไร ให้เด็กสามารถไปสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข

ซึ่ง GeniusX ALPHA วิเคราะห์ผลของเด็กรายบุคคล อีกทั้งให้คำ แนะนำแก่พ่อแม่เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมและให้คำแนะนำกับลูกได้อย่าง เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงเด็กก็จะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่ตนเอง ชอบอย่างตรงเป้าหมาย รู้แนวทางว่าตนเองเหมาะกับอาชีพใดในอนาคต

เด็กในช่วงอายุ 6 – 12 ปี ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแห่งการเรียนรู้ เพราะ GeniusX ALPHA ค้นคว้าและหาคำตอบได้ว่า เด็กวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง ด้านความสามารถที่เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เด็กจึงมีความอยากเรียนรู้และอยาก ลองทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ ซึ่งพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วย ให้เด็กได้ “ค้นพบตัวตน” ค้นหาสิ่งที่ถนัด ช่วยให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับลูก ช่วยให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นอย่างปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันในตนเอง และมี ความสุขในอนาคตได้

“การค้นพบตัวเอง” จึงเป็นสิ่งสำคัญ GeniusX ALPHA จะทำให้ลูก ของคุณได้รู้จักตนเองตั้งแต่ยังเด็ก รู้ว่าตนเองชอบอะไร มีความถนัดหรือ
ความสามารถในด้านไหน รวมทั้งพ่อแม่ได้รู้จักลูกมากขึ้น ก็จะสามารถส่ง เสริมลูกได้อย่างเหมาะสมในสิ่งที่ลูกถนัด ทำให้เด็กสามารถ “ออกแบบ อนาคต” ในแบบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้

นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ GeniusX ALPHA เราเห็น ความสำคัญของ “การเสริมทักษะแห่งอนาคต” เนื่องจากในปัจจุบัน โลกของ เรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี Ai ของ ยุคของดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่ง ต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้พ่อแม่หลายคนมีการเตรียมความพร้อมให้กับลูก เพื่อให้ ลูกรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน เพิ่มเติม หรือเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับลูก เพื่อให้ลูกสามารถปรับตัวและ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หลาย องค์กรต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคต

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะพบว่าการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้ไม่ ได้มีแค่ทักษะทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องมีทักษะ “SPACEQ” ซึ่งเป็น ทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมและเติบโตได้อย่างมี คุณภาพ ซึ่งนับเป็น “ทักษะความสามารถเฉพาะตัว” ที่เด็กแต่ละคนมีแตกต่าง กันออกไป โดยเด็กจะสามารถนำทักษะเหล่านั้นมาหลอมรวมเป็นความ สามารถเฉพาะตัว และปรับตัวและอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่ต้องการได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

รวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ การรับมือกับปัญหา การก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดหรือกรอบความคิดของตนเอง เพื่อที่จะเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา และสามารถที่จะพัฒนาตัว เองได้อยู่เสมอ หรือที่เรียกว่าการมีความคิดแบบ “Growth Mindset” ซึ่งหาก เด็กรู้จักตนเอง มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และพร้อมที่จะรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา ก็จะสามารถดึงศักยภาพหรือจุดแข็งของ ตนเองออกมาใช้ และกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขใน
อนาคตได้อย่างแน่นอน

“GeniusX ALPHA Brain Skill for Kids พัฒนาเด็กด้วยทักษะชีวิต แก้ไขระบบความคิด สู่โลกอนาคต ผ่าน ศาสตร์ใหม่ Neuroscience”

ลองทำแบบทดสอบได้ฟรี https://neurogenius.com/geniusx-alpha

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Facebook : GeniusX ALPHA
Website : www.GeniusXALPHA.com
E-mail: info.geniusxalpha@gmail.com Tel. : 088-555-2466

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,