เตรียมอุดมฯนนท์ – วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เจ๋ง!! โชว์ไอเดียผลงานนวัตกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ “Mission Innovator 2021”

“Mission Innovator 2021” สร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) Mission Innovator: Searching for Resilience in Social Innovation จัดโดย คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน (ในรูปแบบออนไลน์) เป็นที่เรียบร้อย สำหรับการแข่งขันประกวดไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม โดย “เยาวชน”เป็นผู้ขับเคลื่อน มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเกิดคุณค่าเพื่อสังคม ด้วยการนำแนวคิดนวัตกรรมสังคมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม) และประเภทระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท (ทุนการศึกษาทุนละ 150,000 บาท) พร้อมประกาศนียบัตร

โดย รางวัลนวัตกรรม ประเภทนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จากผลงาน “Ecm demonstration mat” (เเผ่นสาธิตเพื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการฟื้นคืนชีพจร) รับรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสันกำแพง จากผลงาน “สื่อ สิทธิ แห่งการเท่าเที่ยม เสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย” (สื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านสิทธิ) รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จากผลงาน “Dogger drink” (ปลอกคอสำหรับสุนัขจรจัด) รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท
และรางวัลชมเชย 3 รางวัล
รับเงินรางวัล ทีมละ 1,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท ได้แก่ ทีมโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จากผลงาน “Safest Way” (แอพพลิเคชั่นค้นหาเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด) ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จากผลงาน “Echo Bin” (ถังขยะที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะในมือคุณ) และทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จากผลงาน “Youth with Water” (ระบบเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำ)
รางวัลนวัตกรรม ประเภท ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากผลงาน “ เทคแคร์ดูแลคุณ” รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตร จากผลงาน AiGRIBOT “เป็นหุ่นยนต์ 3 มิติ” รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากผลงาน Bang Rong Organic รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สำหรับการจัดโครงการ “Mission Innovator 2021”สร้างนวัตกรรมทางสังคม ในครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 จึงจัดให้มีการนำเสนอเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคุณอภิญญา สิรนาท หัวหน้าฝ่ายงานวิจัย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ สมหอม ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางบ่อ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานนวัตกรรม ซึ่งการจัดงานได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี คณะกรรมการจัดงานต้องขอขอบพระคุณท่านประธาน ท่านคณะกรรมการ และทีมผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ทุกท่าน และพบกับการจัดกิจกรรมโครงการดีๆจากทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ในโอกาสต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: