สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน ..2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน ผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 667-2609626 หรือ CMU Donate ตาม link: https://donate.cmu.ac.th/ViewProject.aspx… เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามวัตถุประสงค์ ของโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,