พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน .. 2564    ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ในการเสริมศักยภาพ การพัฒนาทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์ ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลากำหนด 4 ปีนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , ,