ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรี

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น โดยมีการเก็บขยะและกวาดทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2564 วัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ให้เป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรือง ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์เป็นอเนกประการ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างมากโดยเฉพาะด้านศาสนาที่ทรงโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก เมื่อปี .. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,