บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง  มช.)

คุณสุมาลี ลู่ควร นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 30 คณะวิทยาศาสตร์ บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้มีจิตศรัทธา มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน ..2564 ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี, สังคม
คำค้น: , , , ,