นศ.ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! คว้า 3 รางวัล ผลงานสหกิจศึกษาฯ ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ปรบมือรัวๆๆ!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา คณาจารย์ และคณะทำงานสหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่านในโอกาสที่โชว์ศักยภาพนำผลงานสหกิจศึกษาฯ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ และ 1 รางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM โดย นางสาวชนินาถ แสงสิน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ,นางสาวปภัสรา สวรรคโลก นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ฯ มีดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาวสกุลทิพย์ ปัณฑิตธาดาพงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย มีผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: