จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน นายศรัณยู มีทองคำ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีได้วางพุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที แด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้แก่ราชอาณาจักรไทย มาจวบจนกาลสมัยปัจจุบัน

การจัดพิธีดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี โดยถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย จนกลายเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหล่อเลี้ยงพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และจัดพิธีดังกล่าวขึ้นทุกปี โดยประชาชนสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม สร้างความรักความสามัคคี และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,