คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วย ไวรัสโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน ..2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน ผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 667-2609626 หรือ CMU Donate ตาม link: https://donate.cmu.ac.th/ViewProject.aspx?foundation_id=48&project_id=4&fbclid=IwAR2NQHMbJ1Vrc3A1mLATvF9DUYcy8H5Pu7HNqGEin3v4qKTA8_sYp_z_Vwc เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามวัตถุประสงค์ ของโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,