รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่างๆ ผ่านการประชุมระบบ VDO Conference ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้มีจุดความร้อนเกิดขึ้นจำนวน 6 จุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง เชียงดาว และอำเภอแม่แจ่ม โดยในพื้นที่อำเภอแม่แตงเป็นพื้นที่ที่เกิดการลุกไหม้ลามจากเมื่อวานนี้ ขณะนี้ได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อทำการดับไฟป่าแล้ว ส่วนในอีก 2 อำเภอ อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ

สำหรับสภาพอากาศในอีก 3 วันข้างหน้านั้น พบว่า การระบายอากาศในช่วงกลางวันอยู่จะในระดับปานกลางถึงดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังทิศทางลมที่จะพัดพาเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากพื้นที่อื่นเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ หากมีจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ต้นลมอาจทำให้ฝุ่นละอองสะสมขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง  และในส่วนของค่าคุณภาพอากาศในวันนี้ ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 จุดหลัก ซึ่งตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ 35 – 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และพบค่าฝุ่นละอองสูงสุดที่สถานีตรวจวัดโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลาง

ทั้งนี้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่ได้ติดตามจุดความร้อนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการบริหารจัดการเชิ้อเพลิง โดยเฉพาะในพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรให้หาผู้กระทำความผิดให้ได้ ซึ่งขณะนี้ได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว 114 คดี ส่วนในพื้นที่ที่ไม่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้ว ให้คอยควบคุมระวังจุดที่เกิดความร้อนเผาไหม้ซ้ำซ้อน และแจ้งให้พื้นที่ที่อยู่ในโซนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง จะต้องรายงานผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้กับทางศูนย์ฯ ทราบทุกครั้ง เพื่อที่จะกำหนดแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,