8 ภาคี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานบันทึกข้อตกลง (MOA)

8 ภาคี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานบันทึกข้อตกลง (MOA) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พร้อมผู้แทน 8 ภาคี ประกอบด้วย คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ ประธาน บี.กริม เรียล เอสเตท จำกัด เข้ารับพระราชทานบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงที่ทำต่อเนื่องมาเป็นฉบับที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี (Haus der Kleinen Forscher) ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปี 2553 ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ปัจจุบันได้ขยายผลสู่ 29,129 โรงเรียนทั่วประเทศ และ 238 ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: