“2 สถาบันลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมวิชาชีพ

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย นางสาวฟลาวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมวิชาชีพ” กับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดย นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะทางอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แข็งแกร่ง ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในทักษะทางด้านอาชีพ การผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ โดยบุคลากรของวิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นผู้ดำเนินงานในการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงการบรรยายให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานที่ฝึกปฏิบัติอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในด้านที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,