โรงพยาบาลลานนา เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด19 ประเดิมชุดแรก 5 คน แพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องแลป

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 13 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มแรก ในการจัดสรรให้ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโควิด19 เพราะถือเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความมั่นคงต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป ด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาสูง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโควิด19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยรอบแรก คือ เดือนมีนาคม เป็นวัคซีน COVID 19 ของบริษัท Sinovac จำนวน 3,500 โด๊ส ฉีดกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1,750 คน โดยจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,750 คน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,450 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆของหน่วยงานที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 300 คน นั้น

โรงพยาบาลลานนา เป็น 1 โรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในล๊อตแรกนี้ด้วย จำนวน 10 โด๊ส หรือ 5 คน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา จะได้เข้าถึง #วัคซีนป้องกันโควิด19

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พยาบาลมาร่วม ให้กำลังใจแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลานนา ที่ได้รับคัดเลือกให้ฉีด วัคซีนโควิด19 ใน รอบแรก โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “ วัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งดี ที่เป็นความหวังในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังพบอยู่เรื่อยๆในขณะนี้ และถือว่าเป็นเรื่องดีที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรให้วัคซีนเป็นจังหวัดต้นๆ ของประเทศ เพื่อฉีดให้กับชาวเชียงใหม่ทุกคน โดยรอบแรกนี้เริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยง เป็นลำดับแรก

การฉีดวัคซีนในกลุ่มแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนาครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ และยืนยันถึงความปลอดภัยของ วัคซีนโควิด19 พร้อมกันนี้ยังเผยถึง แนวทางในเรื่องของ “การเตรียมพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19” สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่เข้ามาฉีดในโรงพยาบาลลานนา โดยจัดระบบเป็น 8 ขั้นตอน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้
1) ลงทะเบียน (ทำบัตร)
2) ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
3) คัดกรอง/ซักประวัติ, ประเมินความเสี่ยง, ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
4) รอฉีดวัคซีน
5) ฉีดวัดซีน
6) พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน Line official account “หมอพร้อม”
7) จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
8) Dash Board ประเมินผล ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์

พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที และทุกรายต้องสแกน Line official account #หมอพร้อม เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2

นพ.ดุสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา กล่าวอีกว่า ขณะนี้โรงพยาบาลลานนา ได้มีการเตรียมความพร้อมในเฟสที่ 2 หากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม มีการรณรงค์ในเรื่องของการฉีด #วัคซีนโควิด19 ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน 100% โดยจะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ให้มากที่สุดตามที่ได้รับจัดสรรโควต้าจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งมีการวางแผน จัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เพื่อรองรับการฉีด #วัคซีนโควิด19 ให้กับผู้ประกันตนของ รพ.ลานนา ที่มีอยู่ตอนนี้ถึง 150,000 คน ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามการจัดสรรของภาครัฐต่อไป

จึงอยากให้ประชาชนมีความมั่นใจในตัววัคซีน และมารับการฉีด #วัคซีนป้องกันโควิด19 นี้ ทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด และประเทศไทยต่อไป

สำหรับประชาชนผู้สนใจฉีด #วัคซีนโควิด19 แบบมีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจได้ที่ www.lanna-hospital.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,