แสดงความยินดี

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ .พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. (ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , ,