เลี้ยงต้อนรับผู้เทศนา ผู้ให้โอวาท และเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียน Best All Around Student และ Honorable Mention Student ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ.โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.ณัฐ วรยศ นักเรียนเก่า รุ่น Amity&ธาญ์ร เป็นผู้กล่าวให้โอวาทในงานพิธีจบหลักสูตร (Baccalaureate Sunday) เพื่อนๆ จึงพากันไปร่วมงาน และยืนยันได้ว่า ท่านเป็น Best All Around ตั้งแต่วันที่รู้จัก จนถึงวันนี้จริงๆ ซึ่งเพื่อนร่วมรุ่นของท่านนี้ ก็มีผู้คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี อาทิ นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานสาขาเชียงใหม่ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

ในงานนี้เอง ยังพบผู้ให้โอวาท อีกท่านหนึ่งเป็นรุ่นน้องถัดกันหนึ่งปี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น MAJOR85 & ไทร’31งานนี้จึงได้พบปะ ทักทาย รับประทานอาหาร ร่วมกันอีกทั้งครูบาอาจารย์ จึงเป็นงานที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นกันเลยทีเดียว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา