เปิดตัว Galerie de Panthera by The Panthera พร้อมชวนชมนิทรรศการศิลปะ “Negative to Positive”

เปิดตัวGalerie de Panthera by The Panthera แหล่งรวมงานศิลป์แห่งใหม่ในคูเมือง พร้อมชวนชมนิทรรศการศิลปะ Negative to Positive” รังสรรค์งานศิลป์โดย ลูกโคม อิสรากาญจน์ ยิ่งยง และหนุ่ม พรเทพ จิตต์ผ่อง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 The Panthera เปิดตัวโครงการ Galerie de Panthera โดยจับมือกับ 2 ศิลปินในเชียงใหม่จัดงานนิทรรศการศิลปะ “Negative to Positive” เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางศิลปะในเชียงใหม่ ทั้งยังสนับสนุนพื้นที่ให้ศิลปินแสดงความสามารถด้านศิลปะและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

 

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด (Covid-19) ทั้ง 2 รอบ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเสียความเชื่อมั่นทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่หดตัวลง ส่งผลให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ย่ำแย่ Tiger Kingdom ในนามของ The Panthera  มีแนวคิดฟื้นฟูผู้คนในเมืองใหม่ ด้วยกิจกรรมทางศิลปะกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ให้มีชีวิตชีวาขึ้น จึงก่อตั้งโครงการ Galerie de Panthera ขึ้นด้วยการสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงผลงานแก่ศิลปินในเชียงใหม่ คอลเลคชั่นแรกได้เชิญศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1.คุณลูกโคม อิสรากาญจน์  ยิ่งยง   2. คุณหนุ่ม พรเทพ จิตต์ผ่อง จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะในชื่อ Negative to Positiveพร้อมกันนี้ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Galerie de Panthera ด้วยในวันที่ 26 มีนาคม 2564 Galerie de Panthera ทั้งนี้ผลงานของศิลปินจะเป็นตัวสะท้อนสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร  (ประธานกรรมการบริษัท Tiger Kingdom หนึ่งในผู้สนับสนุนพื้นที่ให้กับโครงการ Gallerie de Panthera ) เผยถึง Gallerie de Panthera ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ศิลปินในเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศสภาพสังคมในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงสภาพจิตใจของผู้คนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 กลับมาเล่นงานอีกครั้งในรอบสอง ทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงใหม่จากที่กำลังฟื้นตัวกลับตกฮวบลงไปอย่างน่าตกใจ ผู้ประกอบการทั่วเชียงใหม่บอบช้ำสาหัส ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆและบรรยากาศสภาพสังคมซบเซา ทั้งนี้ได้นำศิลปะมาช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนและช่วยเผยแพร่แนวคิดและความสร้างสรรค์ของศิลปินในอีกทางหนึ่ง เดียวกันนี้ได้แสดงทรรศนะต่อไปอีกว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้พื้นที่แก่ศิลปินในการจัดนิทรรศการศิลปะจะสามารถต่อยอดให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ขึ้นในวงการศิลปะเมืองเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น Art Space Landmark สำหรับงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวเชียงใหม่

ข้อมูลงานนิทรรศการ “Negative to Positive

คุณลูกโคม อิสรากาญจน์ ยิ่งยงและคุณหนุ่ม พรเทพ จิตต์ผ่อง สองศิลปินที่มีแนวคิดเดียวกันที่สร้างผลงานศิลปะและงานนิทรรศการศิลปะในชื่อ Negative to Positive ขึ้นโดยมีแนวคิดบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่หลังจากที่เกิดพิษโควิด 19 ธุรกิจท่องเที่ยวต่างปิดตัวลงกันเป็นทิวแถว เนื่องจากทนไม่ไหวกับการแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งที่รายได้ไม่มีเพราะนักท่องเที่ยวไม่มา ความบอบซ้ำจากพิษดังกล่าวอบอวลไปทั่วเชียงใหม่  ณ วันนี้สถานการณ์โควิค 19 เริ่มคลี่คลาย ถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเริ่มจากการเยียวยาจิตใจ จึงร่วมกันสร้างผลงานของทั้งคู่ในรูปแบบ Dialogue Art Pieces ทั้งนี้ยังนำวัสดุตกแต่งที่อยู่ในสถานที่จัดงานมาร่วมในผลงานของตนอีกด้วย ซึ่งสะท้อนแง่มุมทั้งสองด้านของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านที่เป็นภาวะเชิงลบและเชิงบวก ในงานศิลปะชิ้นเดียวกัน

คุณลูกโคม อิสรากาญจน์ เจ้าของงานศิลปะในแนวคิด Reused – Redesign – Recycle – Reproduce – Rethinking เชื่อมโยงแนวคิดทางศิลปะเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม แสดงทรรศนะต่อผลงานว่า ตนนำกระดาษแผ่นใบปลิวของบริษัทท่องเที่ยวและโปสเตอร์ข่าวสารในเชียงใหม่ในอดีต โดยช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวทำให้ใบปลิวเหล่านี้ถูกทิ้งเป็นขยะไร้ค่า อีกนัยหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่ถูกครอบงำด้วยภาวะเชิงลบ จิตใจของผู้คนก็เกิดภาวะเชิงลบ อาทิ ความเสียใจ ความท้อแท้ถดถอย ความสิ้นหวัง ไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนออกมาทางขยะไร้ค่าเหล่านี้ จึงนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าขยะไร้ค่าที่เกิดภาวะเชิงลบ ก็ยังสามารถนำมารังสรรค์ชิ้นงานศิลปะที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นภาวะเชิงบวกในแง่มุมหนึ่งเช่นกัน

เช่นเดียวกับ คุณหนุ่ม พรเทพ ศิลปินภาพถ่ายแนว Street Art และภาพวาดจิตรกรรม จนไปถึงการ์ตูนล้อเลียนมาพร้อมกับแนวคิดที่ต้องการให้ทุกคนควรเดินตามความฝันของตนและลงมือทำเพื่อให้ความฝันนั้นสำเร็จ ทั้งยังนำเสนอมุมมองภาวะเชิงบวกผ่านชิ้นงานศิลปะของเขา ศิลปินกล่าวถึงผลงานชุด The season ซึ่งจัดในนิทรรศการครั้งนี้ว่า “เสมือนสิ่งเยียวยาสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ทั้งความวิตกกังวล หดหู่ ที่พรั่งพรูถ่ายเททิ้ง ขณะเดียวกันยังเติมเต็มเยียวยาสภาพจิตใจของตนเอง” เพื่อให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวบทั้งปรับมุมมองทรรศนะให้ไปในเชิงบวกยิ่งขึ้น

 

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เน้นให้ผู้ชมรับสารในเชิงบวกจากศิลปิน และเปลี่ยนทรรศนะของตนจากภาวะเชิงลบให้กลายเป็นบวกพร้อมสู้กับสถานการณ์ต่อไป ตั้งรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้โครงการ Galerie de Panthera ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กับศิลปินได้มีพื้นที่เพื่อบอกเล่าทรรศนะของตนผ่านผลงานศิลปะ รวมไปถึงต่อยอดให้กับเยาชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านงานศิลปะทั้งแขนง ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเติมเต็มความฝันที่จะเป็นศิลปินต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม