เด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม เจ๋ง! โชว์ไอเดียโปรเจคหนังสั้นกระตุ้นจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้น DIP Short Film Contest

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Low Budget ซึ่งประกอบด้วย วรงกรณ์ เปี่ยมทองคำ, พัชรพล สายสมุทร, ภัทรโญธิน โคตรภักดี, นฤมล ฟากวิลัย, พรรณิภา จิรศุภสิริกุล, ธิติภูมิ ยะปะมัย, ณัฐสรณ์ นวัตกาญจน์, พรชิตา ใจใหญ่, พิทดา วันมาลา, ชลธิชา บุญจำลอง นักศึกษา ชั้นปีที่2 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังโชว์ไอเดียโปรเจคหนังสั้นกระตุ้นจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา “DIP Short Film Contest” หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future” ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยมี อาจารย์ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับการจัดโครงการ “DIP Short Film Contest” เพื่อดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเทคนิคสร้างสรรค์และผลิตหนังสั้น ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” สะท้อนบทบาททรัพย์สินทางปัญญาที่มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 108 ทีม แบ่งเป็นประเภทนักเรียน 81 ทีม และประเภทนักศึกษา 27 ทีม”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: