เชียงใหม่ เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก หลังถูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัดแรกของประเทศ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  และ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  ร่วมกันแถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังจะเริ่มให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยรัฐบาลมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75  ภายในปี 2564  โดยเริ่มต้นการฉีดวัคซีนรอบแรกด้วยวัคซีนของบริษัทซิโนแวค (Sinovac) จากประเทศจีน  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนในรอบนี้   เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยวัคซีนล็อตนี้จะทำการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงอายุ 18-60 ปี จำนวน 4 กลุ่ม  ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว 6 กลุ่มโรค ประชาชนทั่วไปและแรงงาน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับสนับสนุนล็อตแรก จำนวน 83,500 โด๊ส แบ่งเป็น เดือนมีนาคม 3,500 โด๊ส เดือนเมษายน 32,000 โด๊ส และเดือนพฤษภาคม 48,000 โด๊ส ส่วนประชาชนทั่วประคาดว่า จะเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนได้ภายในเดือนมิถุนายน นี้

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการ Kicked off การเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้กับคนเชียงใหม่  โดยผู้ที่จะฉีดวัคซีน 1 คนจะได้รับการฉีด 2 ครั้ง  โดยครั้งที่ 2 จะห่างกัน 2-3 สัปดาห์  ซึ่งในวันนี้มีผู้ฉีดวัคซีนครั้งแรกนี้ จำนวน 300 คน  มี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นปฐมฤกษ์ของจังหวัดเชียงใหม่  ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับในล็อตแรก จำนวน 3,500 โดส ขณะนี้ได้เก็บไว้ที่คลังยาในตู้แช่ยาที่ความเย็น 2-8 องศา และหลังจากนี้จะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยก่อนจะทำการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้น ต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้ 1.ลงทะเบียน (ทำบัตร) 2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 3.คัดกรอง /ซักประวัติ, ประเมินความเสี่ยง, ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 4.รอฉีดวัคซีน  5.ฉีดวัดซีน  6.พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน Line official account “หมอพร้อม” 7.จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 8.Dash Board ประเมินผล ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที  ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-211-048-50

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,