เจ้าหน้าที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตรวจสุขภาพ โครงการประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารหอพักสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ประกันสังคม เชียงใหม่ #จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 “Healthy Thailand” #ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทาง โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ นำโดยนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่ได้นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง แก่ผู้ประกันตน
นอกจากนี้ นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ได้นำทีมงานจากสำนักงานประกันสังคมฯ โดยมีนางมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา 39 , 40 ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัคร เพื่อได้รับสิทธิคุ้มครองจากทางสำนักงานประกันสังคม

รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน ให้มาใช้สิทธิ์ของท่าน โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม ของสำนักงานประกันสังคม และทำฟันตามสิทธิ์ปีละ 900 บาท ต่อคน ต่อปี ได้ในสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้ทุกแห่งในประเทศไทย

พร้อมกันนี้โรงพยาบาลลานนา ยังมอบป้ายรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำติดภายในสำนักงาน ในห้องน้ำทุกจุดบริการ ในสำนักงานสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และขอความร่วมมือบุคลากร และผู้มาใช้บริการในสนามกีฬา ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกในขณะนี้ ซึ่่งกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,