สสจ.เชียงใหม่ เผย เตรียมฉีดวัคซีนอีก 20,000 โด๊ส ในเดือนเมษายน

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยฉีดวัคซีนรอบแรกไปแล้วกว่า 3,000 โด๊ส เตรียมฉีดเพิ่มอีก 20,000 โด๊ส ในเดือนเมษายน ย้ำฉีดวัคซีนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอาการป่วยรุนแรง แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อ ขอผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า การฉีดวัคซีนในรอบแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางไว้  โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 มีนาคม 2564 ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 1,760 ราย รายละ 2 เข็ม รวมทั้งสิ้น 3,520 โด๊ส ทั้งนี้การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอาการป่วยรุนแรง การเสียชีวิต แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่รับวัคซีนแล้วยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควืด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อย

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน จังหวัดเชียงใหม่ได้รับสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 20,000 โด๊ส ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้วางแผนจัดสรรวัคซีน โดยพิจารณาจากกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5,400 ราย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 2,000 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 2,000 ราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 300 ราย และผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว จำนวน 300 ราย โดยพิจารณาตามพื้นที่เสี่ยง แบ่งเป็น เขตเมือง 50% ชายแดน 20% และทั่วไป 30% โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีคำสั่งให้แต่ละพื้นที่สำรวจรายชื่อ จำนวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน พร้อมส่งรายชื่อมาให้จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: ,