สดร. จัดอบรมสร้าง “เครื่องฟอกอากาศ DIY” สู้ PM 2.5

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม จัดฝึกอบรม “ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY” สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ (Line Bot API) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ตั้งแต่การเขียนโค้ดพื้นฐาน สร้างระบบโต้ตอบกับเครื่องฟอกอากาศด้วยระบบ Line Bot API จนถึงประกอบวงจรของเครื่องฟอกอากาศด้วยตนเอง โดยมีวิศวกรของ สดร. คอยดูแลให้คำแนะนำตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้สามารถนำไปผลิตเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบควบคุมด้วยตนเอง ต่อยอดสู่การสั่งการสิ่งของด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อยอดในภาคธุรกิจได้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ “AstroFab” (Astronomy Fabrication Laboratory) เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ บ่มเพาะผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพทางเทคโนโลยีให้สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศและต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของ สดร. และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ AstroFab http://www.narit.or.th/index.php/astrofab และเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ไอที - ยานยนต