ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชน ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ และประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ หรือจาตุรงคสันนิบาต คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย และพระภิกษุทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง อีกทั้งพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,