รับมอบ เครื่องฟอกอากาศ บริษัท เชียงใหม่ เทเลช็อป จํากัด

เนื่องจากสภาพอากาศฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ บริษัท เชียงใหม่ เทเลช็อป จํากัด มอบ เครื่องฟอกอากาศให้กับ แผนกห้องคลอดทารกแรกเกิด โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา รับมอบเพื่อนำไปใช้ปรับอากาศในแผนกห้องคลอดทารกแรกเกิด ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,