รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,500 ชิ้น จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ประสบปัญหา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชนชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง ทปอ.จึงได้เห็นชอบในการมอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ. ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,500 ชิ้น จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร และ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,