รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเวียงแก่น เป็นงบประมาณมูลค่า 3,014,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล 1 คัน เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 1 เครื่อง

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: