พิธีเปิดนิทรรศการโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม

คุณปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม และพิธีส่งมอบผลงานศิลปะ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี  ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนเครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ .( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมทั้ง รศ.ลิปิกร มาแก้ว ประธานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ ทั่งนี้คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้รับการสนับสนุนภาพศิลปะจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 20 ภาพ และจาก คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรรมการบริหาร บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด จำนวน 10 ภาพ และศิลปินมอบให้อีก 8 ภาพ รวมส่งมอบผลงานศิลปะจำนวน 38 ภาพ จากศิลปินจิตอาสาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยล้านนา จำนวน 30 ท่าน โดยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามลักษณะส่วนตนของศิลปิน แก่ โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งที่อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสุจิณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม