“พรีไซซ” เสริมยุทธศาสตร์ Vision zero ทำงานปลอดภัย ภายใต้วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

“พรีไซซ” เสริมยุทธศาสตร์ Vision zero ทำงานปลอดภัย ภายใต้วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด หรือ PMW ภายใต้สายธุรกิจ Power Distribution & Energy Management ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้ธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพ มีการเสริมแกร่งในยุทธศาสตร์ Vision zero ด้านการบริหารจัดการการผลิตที่เป็นระบบให้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพตามความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ที่สามารถช่วยลดการสูญเสียในทุกด้าน ทำให้สามารถเพิ่มผลการผลิตได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการสินค้าในตลาดพลังงาน
นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW) เปิดเผยว่า “พรีไซซมีสถานประกอบการผลิตสินค้าหรือโรงงานเป็นของตนเอง ในปีก่อนๆที่ผ่านมา สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานและความสูญเสียที่เกิดจากการประสบอันตรายจากการทำงานของบริษัท ฯ ได้ลดน้อยลงและบรรลุเป้าหมายคือ อุบัติเหตุหยุดงานเกิน 3 วัน = 0 ซึ่งทางพรีไซซได้เข้าร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นพัฒนา “วัตฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้สามารถเป็นองค์กรที่ไม่เกิดการสูญเสียจากการประสบอันตรายในการทำงาน บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน (อุบัติเหตุระดับความรุนแรงหยุดงานเกิน 3 วัน = 0) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าได้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ยังส่งผลให้เราสามารถรองรับการผลิตสินค้าได้มากขึ้น จากการใช้กำลังการผลิตอยู่ราว 70% สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 100%
ในปัจจุบันอาจมีบางบริษัท ฯ ที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรากำลังผลิตลดลง อันมีสาเหตุมาจากพนักงานประสบอันตรายจากการทำงาน ได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนถึงขั้นต้องหยุดงาน หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นใดที่ทำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักลง ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย อีกทั้งมีโรคระบาดไวรัสโควิด-19 แต่ทางพรีไซซสามารถป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมได้เป็นอย่างดีตามยุทธศาสตร์ Vision zero และภาวะผู้นำ/ความร่วมมือของพนักงานทุกคน โดยในปีที่ผ่านมาทาง บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Vision Zero อย่างต่อเนื่องในระดับก้าวหน้า (Achievement Award Level 2) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทาง Vision zero จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ที่มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย น่าอยู่ น่าทำงาน สุขภาพดี และมีความสุข การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลทางเศรษฐกิจ ต้นทุนในการผลิต กล่าวคือ ช่วยลดค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ฯ ลดการสูญเสียวันทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนคนเดิม ลดค่าฝึกอบรมพนักงานใหม่ และบริษัท สามารถผลิตงานออกมาได้ตามเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่น รับผิดชอบต่อสังคม และการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
“ทั้งนี้พรีไซซยังเป็นโรงงาน Factory 4.0 หรือ Smart Factory คือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน ไม่เฉพาะแค่ในส่วนของการผลิตเท่านั้น แต่เป็นการใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อควบคุมการทำงานในหลายระบบ ทำให้สามารถตอบสนองการเติบโตของตลาดพลังงงานได้อย่างแน่นอน และยังวางเป้าหมายการเติบโตของสายการผลิตของปีนี้ไว้เพิ่มขึ้นจากเดิม 40% ”
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/ LINE: https://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 , 065-528-5860
#preciseproducts #powerislife #precise #พรีไซซผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
******************************************************************

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด
คำค้น: