ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #8 “สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด Design Thinking” ผ่าน Facebook Live

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 8
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

ในหัวข้อ สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด
Design Thinking

โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: