ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 9-11 “พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 9-11
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น.
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น.
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น.
หัวข้อ
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ
เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”

โดย คุณพัชรดนัย ทองนำ
Creative Director
Infographic Thailand

ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หรือทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: