จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสามัญประจำปี 2564 คณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2564 คณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือขึ้นใหม่ทั้งชุด ในวันนี้จึงเป็นการประชุมสามัญประจำปี 2564 คณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมวางแผนงานการดำเนินงานของมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือประจำปี 2564

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ประจำปี 2564 รวมไปถึงรายละเอียดการดำเนินงานในที่ดินที่ได้รับการบริจาค การติดตามความก้าวหน้าการจัดทำป้ายคิวอาร์โค๊ตตามสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานพิธีการสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และการจัดงานเฉลิมฉลอง 725 ปี เมืองเชียงใหม่

โดยในส่วนของการจัดงานเฉลิมฉลอง 725 ปี เมืองเชียงใหม่ จะเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ในเบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมไว้ทั้ง 4 กิจกรรม คือ งานตานตุงไชย ฟื้นใจเมือง 725 ปี เมืองเชียงใหม่งานยอสวยไหว้สา พญามังราย 725 ปี เมืองเชียงใหม่ งานตามรอยปี๋ใหม่เมือง วิถีชุมชนเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,