คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัดประชุม​วิชาการ​ เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่1/2564 เรื่อง Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประธานนพิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่1/2564 เรื่อง Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy จัดโดยหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มช. นำโดย .นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิตประเทศไทย (Early Life Nutrition network Thailand) โดยมี .คลินิกนพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์​-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ขอนแก่น, สงขลานครินทร์, ธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม​ 2564​ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,