1 ก.พ. นี้ รพ.สวนดอก เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายทุกสิทธิรักษา ได้แก่

1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2.กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนเต็มไม่ถึง 3 ปี

3.ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง, ไตวาย, หอบหืด, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด

4.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวี

7.ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เพื่อลดการแพร่กระจายโรค ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อ และลดอัตราการเกิดโรคจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน

ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จองสิทธิ์ล่วงหน้าในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 โดยผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.ห้องตรวจที่ผู้ป่วยมารับบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2.จองผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเฉพาะบุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

และโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564  ห้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 . หรือจนกว่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย โทร. 053-936-539 (ในเวลาราชการ)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,