โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม “วัยใสใส่ใจสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยรุ่น”

   

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม “วัยใสใส่ใจสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยรุ่น” นำโดยแพทย์หญิง กอร์ปกุล ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามพร้อมด้วยคุณชัญญา ปัญญาโน รองผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ มอบสาระความรู้แก่นักเรียนแผนกปฐมวัย
 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2564 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ผอ.วรทัศน์ บุญโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และคณะนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ การเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่น ” โดยมี พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมให้การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนที่กำลังเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วัยรุ่นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและปรับตัวให้เพื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่างมีคุณค่า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ยังได้จัดกิจกรรมแทรกสาระความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ “ การป้องกันตนเองจาก COVID -19 และไข้หวัดใหญ่ รวมถึงสุขอนามัยและการล้างมือที่ถูกวิธี ” เพื่อเน้นย้ำให้นักเรียนสามารถดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากสถานการณ์ COVID ในปัจจุบันได้ ภายในกิจกรรมมีการตอบข้อซักถาม มอบของรางวัล ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมจัด ณ ห้องประชุมภัทโรบล ชั้น 5 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

#อบอุ่นชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สุขภาพ