“เฮียหน้อย” ชาตรี เชื้อมโนชาญ เปิดตัวกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ นำทีมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ชูนโยบายทำได้ทันที เร่งปฎิรูปสุดล้ำ เศรษฐกิจมาก่อน

กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มาตามนัดเฮียหน้อยชาตรี เชื้อมโนชาญ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 4 แขวง และผู้เชี่ยวชาญคนดัง คนรุ่นใหม่ตบเท้าเข้าร่วมแน่นทีม เตรียมลงสนามสู้ศึกขออาสาบริหารบ้านเมืองยุคใหม่ รับใช้ชาวเมืองเชียงใหม่ สนามใหญ่ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ชูนโยบายทำได้ทันที เร่งปฎิรูปสุดล้ำ เศรษฐกิจมาก่อน ปักธงแน่นด้วยนโยบาย หวังกวาดชัยยกทีม

กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ (พิงคนครเดิม) นำโดย เฮียหน้อย ชาตรี เชื้อมโนชาญ และทีมผู้บริหาร จัดแถลงข่าวเปิดตัว เพื่อลงสมัครในการเลือกตั้ง ตามประกาศของสำนักกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม  2564

งานนี้ สื่อมวลชนได้พบกับการเปิดตัวสมาชิกกลุ่มว่าที่ ผู้สมัครในการลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ พร้อมทั้งจัดแถลงวิสัยทัศน์ รูปแบบการพัตนาเมืองเชียงใหม่ โดย ได้รวมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและประชาชนทุกภาคส่วน ระดมองค์ความรู้ความสามารถ มาเป็น นโยบายเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เกิดประโยนช์สูงสุด เพื่อความมุ่งหวังอยากเห็นเมืองเชียงใหม่ พลิกโฉมสู่การพัฒนาเมืองในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมไปถึงการประสานพลังกับคนรุ่นใหม่ในการออกนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองเชียงใหม่ได้อย่างตรงจุด

ทางกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในครั้งนี้มากกว่า 3 ปี โดยมีการลงพื้นที่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงปัญหาในระดับชุมชนและแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระดับ ทำให้ทางทีมมีความพร้อมอย่างมากในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของเมืองเชียงใหม่ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว

เศรษฐกิจเรื่องแรกทำทันที พลิกฟื้น สานต่อ เศรษฐกิจที่ดี การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่นั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้พร้อมในทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ และพร้อมส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป

กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี

การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่มีการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่มีการฟื้นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป

เทคโนโลยีที่ทางกลุ่มนำมาใช้คือ เทคโนโลยี  AI  เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดตั้งวอร์รูมสำหรับการจัดการปัญหาผ่านระบบโครงข่ายที่จะวาทั่วเขตเทศบาลเชียงใหม่ รวมไปถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดกระบวนการในการติดต่อระหว่างประชาชนกับทางเทศบาล

ด้านการศึกษา ทางทีมเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีความต้องการในการพัฒนาระบบการศึกษาของเทศบาลให้มีคุณภาพมากขึ้น และเปิดโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนการรเยนต่อระหว่างประเทศ การศึกษาในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับยุคดิจิตอล ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่แก้ไขได้ด้วยการวางผังท่อระบายน้ำใหม่ มีการรอกท่อและคูเมืองอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ทางกลุ่มได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการติดตามระดับน้ำ การระบายน้ำอย่างเป็นระบบนโยบาย  pm2.5  ทีมเพื่อไทยนครเชียงใหม่เล็งเห็นความเร่งด่วนของปัญหาที่เรื้อรังเหล่านี้ การขอความร่วมมือจากทั้งทางราชการและภาคประชาชนเพื่อหามาตรการในการลดฝุ่นควันในเมืองและบริเวณโดยรอบ อีกทั้งได้มีแนวคิดการนำเทคโนโลยีการกรองอากาศเข้ามาจัดการปัญหานี้ คือ เทคโนโลยีหอคอยกรองอากาศ หรือต้นไม้อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศอย่างดีเยี่ยม โดยในปัจจุบันมีการติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก

นโยบายสนามกีฬา 24 ชั่วโมงเป็นนโยบายที่สร้างพื้นที่ในการออกกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้งที่สร้างสรรค์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงสนามกีฬาของเทศบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการเพิ่มสนามกีฬาเอ็กตรีม ลานสเกตบอร์ด และลานกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนและคนทุกเพศทุกวัย

การฝากถึงคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นปัญหาของท้องถิ่นจะแก้ไขได้โดยคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงบ้านเราได้ เราสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้ผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น อยากให้เยาวชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมในวันงานมีกลุ่มตัวแทนเครือข่ายเยาวชนเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะนครเชียงใหม่ Youth Association for Public Policy Development of Chiang Mai (YAPC) ที่มีตัวแทนมาจากนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาวันใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น เข้าร่วมให้การส่งต่อนโยบายและผลักดัน สนับสนุนกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ เช่น กลุ่มปัญหาการจราจรในเมืองเชียงใหม่ ปัญหาการศึกษาของเยาวชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาด้านการจัดสรรพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการสร้างแลนด์มารค์สำหรับวัยรุ่นเพื่อการออกกกำลังกายและทำกิจกรรม ที่ยังขาดแคลน ปัญหาการดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัย การแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ เป็นต้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,