เปิดงาน “Chiang Mai Bloom City Gallery 2021”

คุณสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Bloom City Gallery 2021” แสดงผลงานภาพถ่ายดอกไม้ใน Theme: Blooming Season สีสันแห่งฤดูเบิกบาน ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการหอภาพถ่ายล้านนา

     

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศกาลเชียงใหม่เบิกบานปี 2564 “Chiang Mai Blooms 2021” และหอภาพถ่ายล้านนาเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.เชียงใหม่ในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ซึ่งกิจกรรม Chiang Mai Blooms Photo Contest X Chiang Mai House of Photography จากรูปภาพทั้งหมดกว่า 400 ผลงาน จนได้รับการคัดเลือกชิ้นงานที่สื่อถึงเมืองเชียงใหม่ดีที่สุด 3 รางวัล และยังมีการแสดงผลงานของผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลตลอดระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างว้นที่ 22 ก.พ. – 22 มี.ค. 64 ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการหอภาพถ่ายล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, บันเทิง