พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีฯ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (...) ซึ่งปีนี้มีสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง อดีตข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 182 ราย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: ,