ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวัสดุศาสตร์ IUMRS-ICA 2020

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสมาคมวิจัยวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ของประเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020)  และ MRS-Thailand 2021 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างสถาบันต่างๆ ในระดับสากลนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาและนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์หรือสามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยน ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาด้านวัสดุทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติที่มี Peer Review และประชาสัมพันธ์สมาคมวิจัยวัสดุ ในนาม MRS-Thailand ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวัสดุของประเทศไทยและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ และศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุกล่าวรายงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,