“ชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่เหียะ เบอร์ 1 จาก เพื่อไทยแม่เหียะ ยันคุณสมบัติครบไม่ได้ถือหุ้นสื่อ เอกสารหลักฐานแน่น ยื่นเอกสารหลักฐานชัด ต่อกกต. ลั่น มั่นใจถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมลงพื้นที่ พบประชาชนชาวแม่เหียะ หาเสียงทันที”

“ชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เบอร์ 1 จาก เพื่อไทยแม่เหียะ ยันคุณสมบัติครบไม่ได้ถือหุ้นสื่อ เอกสารหลักฐานแน่น ยื่นเอกสารหลักฐานชัด ต่อกกต. ลั่น มั่นใจถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมลงพื้นที่ พบประชาชนชาวแม่เหียะ หาเสียงทันที”

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่ม เพื่อไทยแม่เหียะ ผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เบอร์ 1 นำเอกสารหลักฐาน ยื่นคำร้องคัดค้าน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว โดย นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ ยืนยันคุณสมบัติครบ ไม่ได้ถือหุ้นสื่อ พร้อมแสดงเอกสารการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท กฏหมาย ที.ไอ.พี จำกัด จากสำนักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ยืนยันไม่ปรากฏชื่อของ นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ และนิติบุคคลบริษัทที่ถือหุ้น มีชื่อเป็นเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์กับกรมศิลปากร


อีกทั้ง แบบ สสช.1 และรายงานงบการเงิน(บอจ.5)ของบริษัทดังกล่าวได้ประกอบกิจการด้านกฎหมาย รับว่าความ และมีรายได้จากการว่าความคดี อย่างชัดเจนเพียงอย่างเดียว ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ตาม คำวินิจฉัยที่ 18-19/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ล่าสุดของคําวินิจฉัยในคดีคล้ายกันดังกล่าว สรุปได้ว่า การประกอบกิจการของบริษัท ที.ไอ.พี จำกัด จึงไม่ใช่บริษัทที่ประกอบการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณา แน่นอนยืนยันในความตั้งใจ และเตรียมพร้อมที่จะเข้าอาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวเมืองแม่เหียะ และยืนยันอีกว่า ยังเคยมีคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ 136,137/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ล่าสุดอีกเช่นกัน ว่าการถือหุ้นตามวัตถุประสงค์รวมในหนังสือรับรองบริษัทนั้น ไม่สามารถชี้ได้ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้หุ้นสื่อแต่อย่างใดอีกทั้งยังไม่ปรากฎการรับรายได้จากสื่อมาก่อน ถือเป็นมาตรฐานแนวทางการตัดสิน ใคร่ขอทำความเข้าใจฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่แสดงความเป็นห่วงและยังขอให้เชื่อมั่นไว้วางใจในทีมเพื่อไทยแม่เหียะ


ส่วนมองว่าจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่นั้นพี่น้องประชาชนจะทราบดี และตัดสินเอง นายชานนธ์กล่าว ขอให้เป็นการทำการเมืองแบบสร้างสรรค์เพื่อพี่น้องประชาชน นํานโยบายดีดีเข้าเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจะดีกว่า ขอประกาศเป็นผู้นำในทุกมิติ ที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองแม่เหียะ” นายชานนธ์กล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง