ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #6 ผ่าน Facebook Live “เทคนิคความสำเร็จ Horganice” ระบบจัดการหอพัก อันดับ 1 ของไทย ด้วยกระบวนการ Design Thinking

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 6
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

ในหัวข้อ เทคนิคความสำเร็จ Horganice
ระบบจัดการหอพัก อันดับ 1 ของไทย ด้วยกระบวนการ Design Thinking

โดย คุณชิน วังแก้วหิรัญ CEO HORGANICE

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: