คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดสัมมนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 1

.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ .. 2564 ให้แก่คณะผู้บริหารหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ในหัวข้อเรื่อง “ As Leaders, How can we build MED CMU a Successful and Sustainable Organization ” วิทยากรโดย .นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ประธานบริษัท แอลทีซีไอ จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุม โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: ,