ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 37 “ออนไลน์”

วันนี้ (7 ม.ค.64) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสให้นักศึกษาปีสุดท้ายได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ร่วมให้โอวาทพร้อมคำแนะนำในการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา SPU ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในครั้งนี้
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยต้องจัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 กันแบบออนไลน์ ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รอบสองและยังให้นักศึกษามีการเสนอความคิดเห็นกันได้ จากความคิดเห็นของนักศึกษา ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าทักษะที่สถานประกอบการต้องการคืออะไร ย้ำเตือนเรื่องการให้คุณค่ากับงาน และเป้าหมายขององค์กรไม่ใช่แค่เป้าหมายส่วนตัว และการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม และในช่วงโควิดเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญยิ่งยวดคือความปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรคขอให้นักศึกษาสหกิจฯทุกคนประสบความสำเร็จครับ และขอขอบคุณทีมอาจารย์ที่ดูแลสหกิจฯ และทีมงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ SPU ที่ร่วมกันแก้ปัญหา และทำให้ทุกอย่างราบรื่น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: